Framtidens klimatutmaningar ställer stora krav på ett smart elnät

Det stormar och i byarna blåser det 25 sekundmeter. Driftledaren från Sala Heby Energi Elnät får larm och åker tillsammans med den elnätstekniker som har jour ut för att lokalisera var elledningarna blåst sönder. Bakom dem hörs ett brak. – 60 meter från oss ser vi hur ett 15 meter högt träd faller tungt mot marken.

Framtidens klimatutmaningar ställer stora krav på ett smart elnät

– Att vädret påverkar elnätet blir allt vanligare, säger Lars-Inge Johansson, marknadsansvarig på Sala- Heby Energi Elnät. Den senaste sommarens torka, med bränder, riskerar att skapa långvariga elavbrott. Stormarna tycks riva ned allt större träd. Jag tror att det här bara är början av vad vi kan komma att få uppleva i tider av klimatförändringar. Framtidens utmaningar kommer att ställa ännu högre krav på elnätet än dagens.

Håkan Carefall VD på Sala-Heby Energi Elnät är med och leder företagets satsning mot framtiden.

Håkan Carefall vd på Sala-Heby Energi Elnät håller med. Bolaget har långt framskridna planer på att bit för bit rusta upp områdets elnät.
– Det som ska göras är att fortsätta arbetet med att göra ledningarna mer säkra. Det handlar om att gräva ner en del ledningar men också att byta till belagda linor som klarar av att mindre träd ramlar mot ledningen. Vi kommer också att säkerställa att elen kan ledas en annan väg vid ett avbrott. Detta för att snabbt kunna koppla om strömmen och minimera tiden för elavbrott, säger han och fortsätter:

Vi är stolta över våra kunders omdömen – Läs mer här

– Vi planerar också att bygga ut våra tekniska system. Det gör det enklare och säkrare för oss att felsöka vid elavbrott. I dagsläget måste vi manuellt ut och leta fel längs elledningarna. Framöver kommer vi att använda digital teknik för felsökning. Det kommer att snabba på arbetet och leda till kortare avbrottstider.

När samhället utvecklas måste elnätet hänga med

Solceller är en vanlig syn i vårt område.

Sala och Heby tillhör Sveriges mest solcellstäta kommuner.
– Det är viktigt att se till att vårt elnät kan möta framtidens utmaningar. Under de senaste åren har vi sett en stor ökning av att privatpersoner och företag skaffar solelanläggningar vilket är mycket positivt men ställer också högre krav på vårt elnät, berättar elingenjör Oscar Willén.

Samma sak gäller ledningskapaciteten för laddning av elfordon, menar Oscar.
– I dagsläget fungerar effektuttaget men i takt med att alltfler elfordon ska laddas inom samma område måste elnätet förstärkas.

Sala-Heby Energi Elnät har – liksom alla elnätsägare – monopol på själva ledningssystemet i ett specifikt område.
– Som kommunalt bolag vill vi det bästa för kommuninvånarna. Vi har därför låga avgifter. Faktiskt regionens lägsta säger Håkan.

Nu står Sala-Heby Energi Elnät inför ett par år av större investeringar. Detta för att elnätet ska fungera optimalt i framtiden. Investeringarna leder till en första avgiftshöjning som sker den 1 februari 2019 och som därefter följs av ytterligare en höjning 2020.
– Vi har valt att betala för en annons för att försöka förklara varför vi kommer att öka priset på elnätet mer än vi tidigare behövt göra, avslutar Håkan Carefall vd på Sala Heby Energi Elnät.

Läs mer om avgiftshöjningen här

Så här framtidssäkrar Sala-Heby Energi

  • Gräver ner luftburna elledningar.
  • Förstärker kvaliteten på luftburna ledningar.
  • Bygger ut alternativa system för att vid avbrott snabbt kunna leda om elen.
  • Förbättrar systemen för att digitalt snabba på felsökningen vid avbrott.
  • Bygger ut ledningssystemet för att göra det möjligt för fler med egen solcellsanläggning att skicka ut egenproducerad el på elnätet.
  • Bygger ut ledningssystemet för att ledningarna ska fungera när alltfler byter ut fossilt bränsle i sina bilar mot el.
  • Byter ut alla elmätare före år 2025 vilket är ett myndighetskrav för att hantera framtidens elnät.