Grönt för elbilar med laddboxar till alla

Ladda bilen på natten hemma, så åker du i fulladdad bil till jobbet på morgonen. Så kommer troligtvis vårt beteendemönster se ut med elbil. 80-85% av laddningen sköts hemma. Samfälligheten Kardusen på Remonthagen ligger steget före och har installerat laddboxar redan innan de har särskilt många elbilsägare.
Vi ville inte bara ha fjärrstyrning på motorvärmaruttaget, utan också framtidssäkra anläggningen, berättar Daniel Fahlander.

Vi ville inte bara ha fjärrstyrning på motorvärmaruttaget, utan också framtidssäkra anläggningen, berättar Daniel Fahlander.

Antalet elbilar har aldrig ökat så mycket som nu i Sverige. I samfälligheten Kardusen ligger de steget före och har förberett för elbilsanvändning.
– Nu börjar vi verkligen se att utbudet av elbilar ökar. Under 2018-2019 kommer många nya modeller ut på marknaden, säger Daniel Fahlander, som tog initiativet till laddboxar i samfälligheten Kardusen.

”Du vet att du kan ladda hemma. Det tar bort oro kring bilarnas räckvidd.”

Sänker tröskeln
I samfälligheten Kardusen sköter medlemmarna drift och kostnader för belysning, motorvärmare, underhållning av vägar med mera. Området har en klimatprofil med välisolerade lågenergihus, fjärrvärme från bioenergi och ytvattnet från taken tas om hand i området. De 24 vita parhusen är egenägda. Tio av husägarna har nu installerat laddboxar.
– Med laddboxar på plats sänker vi tröskeln till att skaffa elbil, det är den stora vinsten. Du vet att du kan ladda hemma. Det tar bort oro kring bilarnas räckvidd, säger Daniel Fahlander.

Laddboxarna är försedda med ladduttag och en säkring som slår av när bilen är fulladdad. Det gör laddboxen till ett säkert laddningsalternativ.

Klimatklivet tog halva kostnaden
Vägen till den gemensamma investeringen i laddboxar startade med ett förslag som Daniel Fahlander skrev till samfälligheten.
– Motorvärmarna vi hade gick inte att fjärrstyra. Med laddboxarna kunde vi få den här funktionen samtidigt som vi fick fjärrstyrningen som vi var ute efter, säger han.

Med hjälp från Region Jämtland Härjedalens projekt SOL-EL-BILAR skickade de in ansökan om investeringsstöd till Klimatklivet som finansieras av Naturvårdsverket. Innan jul samma år blev de beviljade 50% av investeringskostnaden. Ett välkommet tillskott i samfällighetens hittills största investering.

Låt vägen till gemensam investering ta tid
– När processen startade var vissa väldigt på ’det här vill vi göra för miljön’ och för andra kändes elbil väldigt avlägset. Man får ha respekt inför att alla är på olika steg i processen. Alla behöver få tid och skapa sin förståelse. Och i en förening där alla har fullt upp tar det tid att få ihop alla, säger Daniel.

I januari 2017 började de kolla upp och jämföra leverantörer och i augusti 2017 var laddboxarna och de nya fjärrstyrda motorvärmarna klara i drift. De installerade boxarna är smartboxar. Via ett webbgränssnitt ser man vem som laddat och hur mycket. Det är möjligt att se och följa förbrukningen.

Hur många elbilar har tillkommit sedan installationen?
– En bil än så länge. En bil är en stor investering, det köper man inte så ofta. Med tanke på att en ny bil i genomsnitt finns på marknaden i 17 år känns det som att elbilar det alternativ vi behöver satsa på framöver, säger Daniel Fahlander.

 

 

SOL-El-BILAR Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen, länets näringsliv och andra aktörer jobbar gemensamt för att öka antalet laddstationer, solceller och laddbara bilar i Jämtlands län. Vi erbjuder kostnadsfria informationsträffar och rådgivning för att underlätta för etableringen av nya solcellsanläggningar, laddstationer och elbilar. Målet är att det ska finnas 63 000 m2 solceller, 2 500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer innan 2018 är slut.

Håll utkik på vår hemsida! http://energirad.se/solelbilar/

 

Vill du ha rådgivning kring energifrågor?

Kontakta Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen http://energirad.se/