”Vi motiverar våra elever att utmana och utveckla sig själva”

När Skolinspektionen gjorde tillsyn på Hudikgymnasiet 2008 och 2014 så genomgick skolan inspektionerna helt utan anmärkningar – något som är mycket ovanligt.
– Vi har otroligt roligt på Hudikgymnasiet, och vi är måna om att alla elever ska må bra och lyckas med sina studier, säger Pia Larsson, lärare.