Så undviker din bostadsrättsförening kostsamma skador i kök och badrum

HSB Södra Norrland arbetar för att minimera fuktskador i bostadsrätter.
– En vattenskada i kök eller badrum kan sprida sig till närliggande lägenheter. Det medför stora kostnader för föreningen. Kostnader som hade kunnat minimeras om skadan upptäckts i tid, säger Malin Eklöf förvaltare på HSB.

Så undviker din bostadsrättsförening kostsamma skador i kök och badrum

Därför erbjuder HSB att utföra fuktkontroller i bostadsrätternas våtutrymmen och kök.
– Genom kontrollerna upptäcker vi pågående skador men vi finner också brister som på sikt kan leda till fuktskador i fastigheten.

”En fuktbesiktning kan leda till minskade kostnader på sikt”

Om en läcka uppstår är det till stor del bostadsrättsföreningen som är ekonomiskt ansvarig.
– Föreningen får bekosta att riva skadan, att torka ur utrymmet och att återställa fram till ytskikt. Därefter tar bostadsrättsinnehavarens ansvar vid.

HSB brf Hamnen i Uppsala

Föreningens självrisk för en badrumsskada är olika beroende på badrummets ålder och självrisken varierar på mellan 0,5, 1,0 och 1,5 prisbasbelopp.
– Oavsett kostar en badrumsskada föreningen stora pengar. I nuläget är prisbasbeloppet 46 500 kronor och och det är vanligt att självrisken per skadat badrum uppgår till detta belopp.

HSBs fuktkontroller genomförs av erfarna medarbetare som är experter på vatten- och ytskiktsskador. De mäter fukt i väggar och golv men arbetar också förebyggande.
– Tätskikt åldras och läckor uppstår oftast kring golvbrunnen, vid toastolen eller på annat ställe där man tagit hål i ytskiktet. Genom fuktmätningen får vi klara besked och ibland syns skadorna med blotta ögat. Exempelvis när golvmattan vid golvbrunnen har släppt och fukt trängt in mellan plattan och golvmattan.

Malin igen:
– Rent förebyggande kontrollerar vi också till exempel att tvättmaskinens avloppsslang är korrekt ditsatt. Det händer att den inte är det, vilket kan orsaka omfattande vattenskador i en fastighet.

Är du boende i din bostadsrättsförening och vill informera din styrelse om fuktkontroll? Här finns mer information. 

Nyproduktion i brf Hamnen i Uppsala

I köken brukar fuktskador uppstå främst vid diskmaskinen. Men också vid andra tappställen som exempelvis vid ismaskinen.
– Det är inte alltid utrustningen är fackmannamässigt installerad och det kan räcka med att vatten droppar från en otät koppling för att orsaka fuktskador, säger Malin och fortsätter:
– Förebyggande kontrollerar vi också att det finns fuktskydd på de ställen läckage kan uppstå t ex under diskbänksskåp och diskmaskin.

Efter genomförd kontroll får föreningen veta vilka eventuella fel och brister som behöver åtgärdas. Malin exemplifierar:
– Vi inventerade nyligen ett lägenhetsbestånd som byggdes på -90-talet. Sju badrum visade sig ha fuktskador som nu ska åtgärdas. När detta är gjort har föreningen koll på fastighetens status och kan planera utifrån det. Efter att nollvisionen är uppnådd sker också en kontinuerlig uppföljning genom avflyttningsbesiktning vid varje lägenhetsförsäljning.

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med fastighetsservice? Läs om våra tjänster här.

Malin fortsätter:
– HSBs fuktkontroller leder till att både föreningen och den enskilde bostadsrättsinnehavaren ekonomiskt kan känna trygghet. Man har helt enkelt koll på att det inte finns några dolda fuktskador i badrum och kök som framöver kan bli ekonomiskt kännbara, avslutar Malin Eklöf på HSB Södra Norrland.