Karlfeldtgymnasiet – Trygg miljö och många internationella projekt

Karlfeldtgymnasiet växer, inte bara till ytan utan även när det gäller antalet program. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det senaste tillskottet.
I ett modernt utrustat skolkök kommer kunskaper att kunna förmedlas och elevers kreativitet tas till vara.

Karlfeldtgymnasiet – Trygg miljö och många internationella projekt

Skolans yrkesprogram förutom bygg och handel har utökats. Även ekonomiprogrammet har högt söktryck, och tar nu emot fler elever i fler klasser.

Allt fler unga från grannkommunerna väljer att göra sina gymnasieår på Karlfeldtgymnasiet och allt färre vill lämna Avesta. Skolans samverkansavtal med Norberg och Sala gör att eleverna därifrån är förstahandssökande till utbildningarna på Karlfeldtgymnasiet. Skolans idrottsprofiler väcker stort intresse och möjlighet finns även att välja idrottsprofil för individuella idrottare som utövar till exempel speedway, ridning, orientering med flera.

Bild från det nystartade restaurang- och livsmedelsprogrammet. Foto: Karlfeldtgymnasiet

Gymnasiesärskolan på Karlfeldtgymnasiet är brett med fyra nationella program att välja på. Programmen är fordon, handel, restaurang samt vård- och omsorgsprogrammet. 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i de olika programmen och alla elever har även café- och butiksverksamhet på schemat, verksamheter som drivs av programmens lärare.

Karlfeldtgymnasiet är en modern skola med gamla traditioner. Här en bild från före detta läroverket, den äldsta delen av skolan.

Elever från skolans naturvetenskapliga program samt teknikprogrammet är kända för att vara väl förberedda när de startar sina studier på högskola och universitet. På alla skolans yrkesprogram sker tätt samarbete med näringslivet i respektive bransch. På flera av yrkesprogrammen erbjuds eleverna spetsutbildningar.

Samhällsprogrammet arbetar mycket med internationella relationer, och har goda kontakter med andra europeiska länder. Genom Erasmus-projekt kan finansiering sökas för fortbildning av personal och även elever kan få möjlighet att resa och uppleva skolmiljöer i andra länder och få dela erfarenheter.

”Vi är stolta över att några av de gamla salarna har bibehållits som de såg ut från början. De är fortfarande användbara på många lektioner, speciellt när man ska visa något här framme.” Stefan Hedberg är lärare i bland annat fysik på naturvetenskapliga programmet. ”Våra studenter som går vidare till högskola och universitet klarar sig väldigt bra. Det får vi veta.”

Nämnas kan också att bland skolans lärare i allmänna ämnen är i stort sett alla lärare behöriga och att cirka 90 procent av de elever som senaste åren tagit studenten avslutade med fullständig gymnasieexamen.

Hilda Johansson, Nova Strand, Zakir Abasi, Lovisa Ståhlberg, vård och omsorg, åk 3 demonstrerar hur en patient ska vändas och berättar om programmet och varför de är så nöjda med sitt gymnasieval

Hilda Johansson, Nova Strand, Zakir Abasi, Lovisa Ståhlberg, vård och omsorg, åk 3

De fyra eleverna demonstrerar hur en patient ska vändas och berättar om programmet och varför de är så nöjda med sitt gymnasieval:
– Kompisar som jobbar inom vården rekommenderade programmet. Det är ett bra jobb att kunna hjälpa människor.
– Jag har fått en helt annan inblick hur det är att jobba och hur det ser ut på olika arbetsplatser tack vare APL.
– Jag har läst in högskoleförberedande ämnen och vill bli socialpedagog.
– Karlfeldtgymnasiet är en väldigt bra och fin skola. Vårdprogrammet håller till i en egen del på skolan. Det gör att man får bra kontakt med de andra vårdeleverna och lärarna är bra.

Yacoub Issa och Emma Dovås, naturvetenskapliga programmet, åk 3
Yacoub valde natur tack vare ett besök hos en barnläkare när han var fyra år. Sedan har drömmen om att bli läkare funnits med.  ”Utbildningen är bättre än vad jag förväntade mig. Man lära sig mer och mer hela tiden. Lärarna är tillgängliga på digitala plattformar så man kan ställa frågor även efter skoltid. Man kan också gå till deras arbetsrum på rasterna och få den hjälp man behöver. De är alltid hjälpsamma och glada.” Emma sökte av en annan anledning. ”Jag tycker om naturämnena och ville ha ett brett program för jag visste inte alls vad jag ville bli. I tvåan kunde jag välja till samhällsinriktning och får nu en ännu bredare utbildning. Jag funderar på yrken som veterinär, djursjukvårdare eller barnmorska. Det är en trygg miljö på Karlfeldtgymnasiet. Jag var på fler skolor innan, men här kändes det bäst.”

Karlfeldtgymnasiet

Kommunal skola

Program och inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Husbyggnad

El- och energiprogrammet

 • Elteknik
 • Automation

Ekonomiprogrammet

 • Ekonomi
 • Juridik

Fordons- och transportprogrammet

 • Anläggning
 • Transport

Handels- och administrationsprogrammet

 • Handel

Idrottsprofiler

LIU:

 • e-sport,
 • fotboll,
 • ishockey
 • individuella sporter

Industritekniska programmet

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Produkt- och maskinteknik
 • Svetsteknik med riksintag

Introduktionsprogrammen

Naturvetenskapsprogrammet

 • Naturvetenskap

Restaurang och livsmedelsprogrammet

 • Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

 • Design- och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontaktpersoner:

Georgios Nielsen, rektor

Sandra Michols, bitr rektor

Mattias Öberg, bitr rektor

Charlotte Luff, SYV

Elin Dovås, SYV

Mohamad Touma, SYV

Alexandra Söderlund, SYV

Erika Åsberg Davidsson, SYV

Besöksadress:

Frejgatan 9, 774 41 Avesta

Postadress:

Karlfeldtgymnasiet, 774 81 Avesta

Telefonnummer:

0226-64 53 13

E-post:

karlfeldtgymnasiet@avesta.se

Hemsida:

www.karlfeldtgymnasiet.se

Antal elever:

797

Information/Öppet Hus:

Följ våra sociala medier