Brinellskolan – En skola som ser till varje individ

Brinellskolan erbjuder tio nationella program. Fyra program är College-certifierade, vilket är en kvalitetsstämpel där samverkan också sker med respektive bransch. Dessutom kan elever på ekonomiprogrammet bli diplomerade gymnasieekonomer och är då både väl förberedda för högre studier och anställningsbara efter avslutade gymnasieår.

Brinellskolan - En skola som ser till varje individ

Detta gäller även el-och energiprogrammet där eleverna kan få elcertifikat.
Som elev kan du ofta välja inriktning på programmen. Exempelvis samhällsvetenskap eller beteendevetenskap på samhällsprogrammet där du också får god kunskap kring tolerans och mänskliga rättigheter. Gillar du naturupplevelser och pedagogik ska du absolut läsa mer om barn- och fritidsprogrammet.

En perfekt skola för de som vill gå en yrkesutbildning, tycker både Edvin Henriksson och Robin Lundqvist, bygg- och anläggningsprogrammet, åk 3

Skolans satsning på det industritekniska programmet har lett till mer än en fördubbling av sökande elever. Det efter att teknikföretagen på orten och Teknikcollage i samarbete med skolan diskuterat fram vilka kurser som är önskvärda för att göra fler elever anställningsbara. Nu är även de högskoleförberedande ämnen obligatoriska på programmet.
Arbetsmarknaden ropar även efter arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen, vård och omsorg samt fordonsbranschen. Även dessa program på Brinellskolan har moderniserats. Många elever blir erbjudna jobb redan under utbildningen.

Nytt för i år är att elever på skolan kan välja arabiska både som modersmål och moderna språk. Många av eleverna läser nu arabiska.
Innebandy och fotboll har funnits som specialidrott redan tidigare, nu kan också bandy och hockey väljas till. Elever som är aktiva i en klubb eller förening kan även utöva individuella idrotter under skoltid.
På Brinellskolan får alla elever en dator där även hjälpmedelsprogram är installerade. Moderna läromedel och läroplattformar är självklarheter på skolan, ett välfyllt, modernt bibliotek likaså och i lokalerna finns gott om funktionella studiemiljöer med planer på ytterligare förbättringar.

Albin Lindbom, elprogrammet, åk 3: Här syns en blivande elektriker på bild som är nöjd med sitt gymnasieval, med att ha lektionerna på Olympen och med sina lärare.

Brinellskolan ser till individen. Både eleven som behöver särskild hjälp och stöd, och den ambitiösa eleven som vill ha större utmaningar i sina studier får sina önskemål tillgodosedda. Många ungdomar från närområdet väljer Brinellskolan för att slippa pendla och få mer tid till studier och fritid.
98 procent av skolans lärare är behöriga och förmedlar en stark tror på elevernas möjligheter att klara sina utbildningar.
Varje år delas stipendier ut. Framöver kommer elever från årskurs två som har förbättrat sina studieresultat och varit goda kamrater kunna tilldelas en premie i samband med skolavslutningen. Treorna kan erhålla stipendium upp till 60 000 kronor för högskolestudier.

Alexander Hobro, Industritekniska, åk 3.  Foto: Linda Halldin-Normann

– Jag ville gå ett program med både praktik och teori. Jag har också läst in högskoleförberedande ämnen om jag i framtiden vill plugga vidare, men efter studenten tänker jag jobba. Jag har varit på tre olika arbetsplatser och gjort min APL, och har kunnat få jobb på alla tre. Mitt gymnasieval översteg alla förväntningar, man kan bli vad som helst, berättar Alexander Hobro, Industritekniska, åk 3

Ahmad El Turk och Elin Eriksson, fordonsprogrammet, åk 3.

Ahmad sökte programmet för att han vill jobba i denna bransch efter studenten. Blir det inte så kommer han ändå att ha nytta av kunskaperna som privatperson. Elin tycker det bästa med gymnasietiden är att hon fått lära känna så många bra personer och fått nya kunskaper.

Brinellskolan

Program och inriktningar:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El-och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Teknikcollege
 • Vård- och omsorgscollege
 • Brinell Tekniska Gymnasium (BTG)
 • Introduktionsprogram.
 • Idrottsgymnasium
 • NPS Gymnasiesärskola

Kontaktperson:

Sara Forsberg, SYV. E-post: sara.forsberg@nvu.se, Tel: 0223-44374

Besöksadress:

Fridavägen 5

Postadress:

737 44 Fagersta

Telefonnummer:

0223-443 00

E-post:

registrator@nvu.se

Hemsida:

www.nvu.se

Antal elever:

540

Övrigt:

 • Skolbibliotek
 • Gratis Wi-Fi
 • Cafeteria
 • Stipendier
 • Specialpedagoger
 • Elevdatorer