Surströmmingstillverkning och solceller i unik kombination

Borkbo Salteri, öster om Enånger, drabbades av en förödande brand våren 2014 som snudd på fick surströmmingstillverkningen att upphöra.
Men med stort engagemang och mycket vilja är den gamla sjöboden återuppbyggd och nu kan suringarna produceras med hjälp av solenergi.